@zhaorosy_ph My envious fangirl self kicks in.  wish i was there too.  #zhaolusi…
Tháng Mười 22, 2022

@zhaorosy_ph My envious fangirl self kicks in. wish i was there too. #zhaolusi…

[ad_1]
@zhaorosy_ph

Cô nàng fangirl ghen tị của tôi sẽ tự tham gia. ước gì tôi cũng ở đó. #zhaolusi # 赵露思 #rosyzhao © wm

♬ Tất cả những gì bạn phải làm là ở lại – Taylor Swift

@zhaorosy_ph

My envious fangirl self kicks in. 🙁 wish i was there too. #zhaolusi #赵露思 #rosyzhao ©wm

♬ All You Had To Do Was Stay – Taylor Swift


[ad_2]

Tiktok by 𝚁♕𝚜𝚢𝚉𝚑𝚊𝚘_𝙿𝚑

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *