@zhaorosy_ph Haha Lusi dancing during break then suddently somone said. They wil…
Tháng Mười 22, 2022

@zhaorosy_ph Haha Lusi dancing during break then suddently somone said. They wil…

[ad_1]
@zhaorosy_ph

Haha Lusi khiêu vũ trong giờ nghỉ giải lao sau đó một cách ngốc nghếch nói. Họ sẽ bắt đầu. Hahahah đây là cảnh quay quảng cáo của cô ấy. © Lusi Studio #zhaolusi # 赵露思 #rosyzhao

♬ âm thanh gốc – 𝚁♕𝚜𝚢𝚉𝚑𝚊𝚘_𝙿𝚑 – 𝚁♕𝚜𝚢𝚉𝚑𝚊𝚘_𝙿𝚑

@zhaorosy_ph

Haha Lusi dancing during break then suddently somone said. They will start. Hahahah 😅 this is bts of her ad shoot. ©Lusi Studio #zhaolusi #赵露思 #rosyzhao

♬ original sound – 𝚁♕𝚜𝚢𝚉𝚑𝚊𝚘_𝙿𝚑 – 𝚁♕𝚜𝚢𝚉𝚑𝚊𝚘_𝙿𝚑


[ad_2]

Tiktok by 𝚁♕𝚜𝚢𝚉𝚑𝚊𝚘_𝙿𝚑

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *