Hình nền 2018, xe thể thao, Donkervoort D8 GTO-40, xem bên