Hình nền Đường cong, Xa lộ, Núi, buổi sáng
Hình nền Bắn từ trên không, Xa lộ, thiên nhiên