Hình nền Starlink: Trận chiến cho Atlas, Trò chơi của Ubisoft, E3 2018