@marstruck Tôi ước mình là họ #chinesestreetfashion #chines …