@dangthuhaf Những bí mật trong toà nhà 28 tầng của Đài Truyền hình Việt Nam  #vt…