Hình nền núi Sneffels, Colorado, rừng, cây, bầu trời màu tím
Hình nền Đêm tối, con sông, rừng, tối thiểu, NGHỆ THUẬT