Hình nền Đường cong, Xa lộ, Núi, buổi sáng
Hình nền chân trời, Hoàng hôn, Núi, Đường chân trời