@tuanngocday Suýt mất nghề vì con điện thoại này.  Hận Redmi Note 11!  #LearnOnT…