Hồ Hình nền, ngày nắng, Cầu tàu bằng gỗ, thiên nhiên
Hình nền Cây, ngày nắng, Ánh sáng mặt trời, đồng cỏ
Hình nền Dãy núi, ngày nắng, Bầu trời