Hình nền đêm, những đám mây và mặt trăng, bầu trời