Hình nền Goku, Nghệ thuật anime, Đôi mắt và mái tóc phát sáng