@gegethejing Tôi đã nhận được lời khen từ #fyp #comedy #chinese này …