Hình nền Rừng xanh, Đường mòn, Con đường, Tia nắng xuyên qua cây, thiên nhiên