Hình nền Người nổi tiếng, Đền Juno, Người nổi tiếng Anh, vàng
Hình nền Người nổi tiếng, Janelle Monae, 2018