Hình nền Lông vũ màu đỏ, Lông chim, Hình ảnh cận cảnh