Hình nền Katherine Rundell, Tác giả, người nổi tiếng, cái đầu đỏ