Hình nền đẹp, Meegan Warner, Đôi mắt nước
Hình nền đẹp, Anime, Kamado Nezuko