Hình nền Con đường cô đơn và những ngọn núi, AI art