Hình nền Chromacrash, nghệ thuật đường phố, liên minh huyền thoại, NGHỆ THUẬT, 2022