Hình nền Tường trắng, đèn vàng, tối thiểu, Trang trí