Hình nền Lông thú, Mõm, con mèo, vật nuôi, Đóng lên