Hình nền núi Phú Sĩ, tối thiểu, Hồ vào ban đêm, nghệ thuật
Hình nền Đêm, cây màu tím, Tưởng tượng