Thuyền hình nền, Hồ, tác phẩm nghệ thuật
Hình nền nữ sinh, Anime, tối thiểu, Naganami, Kancolle