Giọt hình nền, Đóng lên, Lá
Tháng Mười Một 5, 2022

Giọt hình nền, Đóng lên, Lá

Giọt hình nền, Hồng, trong suốt, bề mặt
Giọt hình nền, hoa, Chồi, Đóng lên