Hình nền Phong cảnh, Hoàng hôn, Hồ, Nhật thực, Sự phản chiếu