@christinazhuu nghe nói thời trang trên douyin (tiktok của Trung Quốc) là …
@christinazhuu hình xăm chỉ là.  vì thế.  omg hấp dẫn.  #chines …
@marstruck chinese street fashion pt 2!! all clips from #douyin  #chinesestreetf…