Thác nước hình nền, Bầu trời có mây màu tím, dòng sông, dòng nước, thiên nhiên