Hình nền Người nổi tiếng, Đền Juno, Người nổi tiếng Anh, vàng