Hình nền BW, người nổi tiếng, Kit Rysha, mô hình, 22
Hình nền Olivia Culpo, người nổi tiếng, 2018
Hình nền Katherine Rundell, Tác giả, người nổi tiếng, cái đầu đỏ