Hình nền Đêm tối, con sông, rừng, tối thiểu, NGHỆ THUẬT