Hình nền Cây, ngày nắng, Ánh sáng mặt trời, đồng cỏ