@kienkhongngu_official Quá là tuyệt vời lunnnn …
@kienkhongngu_official Có ai thích ăn mì tôm ở đây khum? #bnetwork #kienkhongngu…