Cầu giấy dán tường, Tu sĩ đi bộ, Tưởng tượng, NGHỆ THUẬT