@gegethejing Tôi đã nhận được lời khen từ #fyp #comedy #chinese này …
@gegethejing Trả lời @gegethejing Eminem Trung Quốc sắp sửa ra mắt cái mới #fy …