Mây hình nền, Ánh sáng mặt trời, Bầu trời
Hình nền Cây, ngày nắng, Ánh sáng mặt trời, đồng cỏ