Hình nền trục trặc, Nghệ thuật fractal, Trừu tượng