Đường cao tốc hình nền, Đèn, Hoàng hôn, tiếp xúc lâu