Hình nền nữ sinh, Anime, tối thiểu, Naganami, Kancolle