Biển Hình nền, sóng biển, Bờ biển, Đường chân trời, Đá