Hình nền Bánh tưởng niệm Ellen Browning Scripps, Hoa Kỳ, bầu trời đầy sao