Hình nền phong cảnh, Hoàng hôn, nhìn từ trên không, thiên nhiên