Hình nền chân trời, Hoàng hôn, Núi, Đường chân trời