@samuelgrubbs Cả lớp Zoom của chúng tôi đã chơi khăm giáo viên của chúng tôi (cô ấy rất bối rối !!) …
Tháng Mười 21, 2022

@samuelgrubbs Cả lớp Zoom của chúng tôi đã chơi khăm giáo viên của chúng tôi (cô ấy rất bối rối !!) …

[ad_1]
@samuelgrubbs

Toàn bộ lớp Zoom của chúng tôi đã chơi khăm cô giáo của chúng tôi 😂😂 (cô ấy rất bối rối !!) #foryou #foryoupage #fyp #tiktok #viral #funny #trend #trending #funny #lol

♬ M đến B – Millie B

@samuelgrubbs

Our WHOLE Zoom class pranked our teacher 😂😂 (she was so confused!!) #foryou #foryoupage #fyp #tiktok #viral #funny #trend #trending #funny #lol

♬ M to the B – Millie B


[ad_2]

Tiktok by Samuel Grubbs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *