@bp_tiktok Hãy xem tôi tắt nó đi #BLACKPINK # 블랙 핑크 # 2ndAlbum #BORNPINK # …
Tháng Mười 21, 2022

@bp_tiktok Hãy xem tôi tắt nó đi #BLACKPINK # 블랙 핑크 # 2ndAlbum #BORNPINK # …

[ad_1]
@bp_tiktok

Tiếp tục xem tôi tắt nó đi 🖤💖 #BLACKPINK # 블랙 핑크 # 2ndAlbum #BORNPINK #ShutDown #YG

♬ Tắt máy – BLACKPINK

@bp_tiktok

Keep watching me shut it down 🖤💖 #BLACKPINK #블랙핑크 #2ndAlbum #BORNPINK #ShutDown #YG

♬ Shut Down – BLACKPINK


[ad_2]

Tiktok by blackpinkofficial

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *