@bp_tiktok Đây là tin nhắn đặc biệt từ #BLACKPINK Hãy đến thăm địa phương của bạn …
Tháng Mười 22, 2022

@bp_tiktok Đây là tin nhắn đặc biệt từ #BLACKPINK Hãy đến thăm địa phương của bạn …

[ad_1]
@bp_tiktok

Đây là thông điệp đặc biệt từ # BLACKPINK✨ Hãy đến cửa hàng địa phương của bạn và mua bộ hộp độc quyền ‘BORN PINK’ @Target ngay bây giờ! ▶ ️ https://www.target.com/store-locator/find-stores

♬ Tắt máy – BLACKPINK

@bp_tiktok

Here’s a special message from #BLACKPINK✨ Make a visit to your local store and buy the ‘BORN PINK’ @Target exclusive box sets now! ▶️ https://www.target.com/store-locator/find-stores

♬ Shut Down – BLACKPINK


[ad_2]

Tiktok by blackpinkofficial

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *