@bp_tiktok BLACKPINK – Album thứ 2 ‘BORN PINK’ Jacket Visual Clip #JISOO #BLACKPIN …
Tháng Mười 22, 2022

@bp_tiktok BLACKPINK – Album thứ 2 ‘BORN PINK’ Jacket Visual Clip #JISOO #BLACKPIN …

[ad_1]
@bp_tiktok

BLACKPINK – Album thứ 2 ‘BORN PINK’ Visual Clip #JISOO #BLACKPINK # 블랙 핑크 #JISOO # 지수 # 2ndAlbum #BORNPINK #Jacket #Visual_Clip #YG

♬ Tắt máy – BLACKPINK

@bp_tiktok

BLACKPINK – 2nd Album ‘BORN PINK’ Jacket Visual Clip #JISOO #BLACKPINK #블랙핑크 #JISOO #지수 #2ndAlbum #BORNPINK #Jacket #Visual_Clip #YG

♬ Shut Down – BLACKPINK


[ad_2]

Tiktok by blackpinkofficial

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *