@bp_tiktok BLACKPINK – Album thứ 2 ‘BORN PINK’ Clip Visual Clip #LISA #BLACKPINK …
Tháng Mười 22, 2022

@bp_tiktok BLACKPINK – Album thứ 2 ‘BORN PINK’ Clip Visual Clip #LISA #BLACKPINK …

[ad_1]
@bp_tiktok

BLACKPINK – 2nd Album ‘BORN PINK’ Jacket Visual Clip #LISA #BLACKPINK #BLACKPINK #LISA #Lisa # 2ndAlbum #BORNPINK #Jacket #Visual_Clip #YG

♬ Tắt máy – BLACKPINK

@bp_tiktok

BLACKPINK – 2nd Album ‘BORN PINK’ Jacket Visual Clip #LISA #BLACKPINK #블랙핑크 #LISA #리사 #2ndAlbum #BORNPINK #Jacket #Visual_Clip #YG

♬ Shut Down – BLACKPINK


[ad_2]

Tiktok by blackpinkofficial

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *